0 hulladék? - Gondold újRE!

Időpont: 2018. november 16-18.
Helyszín: 8556 Pápateszér, Farkashegy u. 16.

Jelentkezés a háromnapos képzésre és bővebb információ a rendezvényről:

Nagy Péter
Telefon: 30/28-99-940
E-mail: npluszp@gmail.com

Tovább...

Pápateszéri patakmalom fesztivál – fórum a patakmalmok múltjáról, jelenéről és jövőjéről 2018. szeptember 28. - Pápateszér, Schwarcz-malom

A fesztivál vízimalmos szakmai napjának Schwarcz Sándor vízimalma adott otthont. A megjelenteket, köztük a pápateszéri malmok egykori és mai tulajdonosait Völfinger Béla polgármester és a házigazda, Schwarcz Sándor köszöntötték. Az előadókat Nagy Péter, a program szervezője mutatta be a hallgatóságnak.

Lajtmann Csaba képei a vízimalmos szakmai fórumról

Tovább...

Pápateszéri vízimalmok középkori oklevelekben

Vajda Tamás történész - levéltáros, a Szegedi Tudományegyetem levéltárának igazgatója 2012-ben megjelent tanulmányában közli a pápateszéri vízimalmok első középkori okleveles említését. Az 1332-ben, Károly Róbert királyunk uralkodása idején, Visegrádon kiállított oklevél egy 1701 - 1800 között készült hiteles másolatban maradt fenn a Magyar Nemzeti Levéltár diplomatikai levéltárában, az Esterházy család pápai ágának iratai között, DL 107994 jelzett alatt.

A két pápateszéri malomra vonatkozó szövegrész magyar nyelvű összefoglalóját  dr. Szőcs Tibor történész - levéltáros, a Szegedi Tudományegyetem középkorász műhelyének tudományos munkatársa - Németh Tibor bakonytamási illetőségű néprajzkutató, a SZTE könyvtárosának közbenjárására - bocsájtotta rendelkezésünkre.

(Nagy Péter - 2018 október)

Tovább...

Pápateszéri Patakmalom Fesztivál - 6. Pápateszéri Malomkupa ( 2018 szeptember 29.)

Az első Pápateszéri Patakmalom Fesztivál keretében, 2018 szeptember 29-én a művelődési ház nagyterme adott otthont a 6. Pápateszéri Malomkupának. A 14 év alatti (gyermek) korosztályban idén tizenkettő, a 18 év felettiek (felnőtt) csoportjában hat versenyző indult a vándorkupa elnyeréséért. A tavalyi győztesek közül Nagy Dávid (gyermek) és Birkás Géza (felnőtt) megvédte bajnoki címét, így 2018-ban is ők vihették haza a Pápateszéri Malomkupa gyermek és felnőtt kategóriájának vándorserlegét.

A 14-18 év (ifjúsági) közöttiek csoportjában – kihívó hiányában - a tavalyi győztes, Beszprémi Fanni újabb egy évre vihette haza a vándorkupát.

A malomjáték verseny ötletgazdája Gaál József győri újságíró (†), szervezője Nagy Péter, versenybíró Forsthoffer István. A lebonyolítást segítették: dr. Hajósy Adrienne, Vályi – Nagy Zsolt és a Pápateszéri Általános Iskola diákjai – köszönet a segítők közreműködéséért.

 

A felnőtt kategória eredményhirdetésére a Pápateszéri Patakmalom Fesztivál szüreti felvonulásának szombati záró eseményeként, a Legtökösebb Porta és a Kincskereső Malomjárás díjazottjaival együtt a Községháza előtt, a Marcal Néptáncegyüttes előadását követően 17 órakor került sor.

A malomjáték felnőtt kategóriájának díjazottjai Völfinger Béla polgármestertől és Nagy Péter szervezőtől vehették át az okleveleket, érmeket, ajándékot – az első helyezett Birkás Géza ezen felül a vándorkupát, immár második alkalommal.

 

6. Pápateszéri Malomkupa felnőtt kategória:

 

1. Birkás Géza

2. Gulicz László

3. Szűcs Gábor

 

A gyermek kategória helyezettjei még délelőtt, a művelődési házban Forsthoffer István versenybírótól és Nagy Péter szervezőtől vehették át a megérdemelt oklevelet, érmet – az első helyezett Nagy Dávid a vándorkupát is, újabb egy évre.

 

6. Pápateszéri Malomkupa gyermek kategória:

 

1. Nagy Dávid

2. Nyári Alexander

3. Beszprémi Fanni

 

Gratulálunk a győzteseknek, köszönjük valamennyi versenyzőnek a részvételt és várunk mindenkit jövőre, 2019-ben a 7. Pápateszéri Malomkupán!

 

(a vetélkedőn és a díjátadón készült képeket technikai okokból később közöljük.)

Tovább...

A MOTKA hulladékos pályázata

Alapítványunk közel másfél millió forint támogatást nyert a hulladékképződés megelőzése, az újrahasználat, a kreatív újrahasznosítás és a szelektív hulladékképződés népszerűsítése érdekében kiírt pályázaton. A '0 hulladék - Gondold ÚjRe!" című programot Pápateszéren valósítjuk meg. 3 napos workshopot és 3 napos hétvégi önképző programot szervezünk a Reflex Ökológiai Központ és Erdei Iskola épületében, bemutatjuk a Szemét Szabaduló Szoba produkciót a pápateszéri általános iskola diákjainak és kirándulást szervezünk Győr-Sashegyi Hulladékkezelő Központba. A hulladékképződés megelőzéase és a kreatív újrahasznosítás népszerűsítése érdekében a MOTKA honlapján, FB és Instragram felületein kampányt folytatunk.

A nyertes pályázatot és annak költségvetését csatoljuk.  

Tovább...

NEA működési támogatás alapítványunknak

Több év sikertelen próbálkozás után alapítványunk 350 000 forint támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Civil szervezetek működési célú támogatása 2018 pályázatán. 
A NEA-NO-18-M-1245 azonosító számon nyilvántartásba vett támogatásól 2018. április 26-án kaptuk meg az értesítést.

Tovább...

Pápateszér a levéltárakban

A pápateszéri vízimalmok levéltári dokumentumainak kutatása közben jutottam el 2016 februárjában a Pápai Levéltárba, ahol Petrik Iván főlevéltáros úr szíves  útmutatása alapján előbb a pápateszéri malmok 1860-as években felvett telekjegyzőkönyveit, majd Pápateszér község 1943/44-es iratait kezdtem tanulmányozni.
A  pápateszéri vízimalmok telekjegyzőkönyvei azok számára lehetnek érdekesek, akiket érdekel, kik voltak a pápateszéri malmok tulajdonosai az elmúlt százötven évben. Több pápateszéri malomingatlan ma is a molnárok leszármazottainak tulajdonában van, mások időközben gazdát cseréltek, ám az egykori malomingatlanok többsége ma is pápateszériek tulajdonábn van.
Vigyázzanak rá, óvják és legyenek rá büszkék, hogy egykor Pápateszéren működött a legtöbb - szám szerint 25 - patakmalom Magyarországon!
A pápateszéri vízimalmok telekgyezőkönyvei itt, a telekkönyvi betétek itt, a malmok vízikönyvi dokumentumai itt, a malomingatlanok XIX. századi kataszteri térképi ábrázolása itt található.
A Pápateszéri malmok vízikönyvei beszerezhető a könyv kiadójánál (MOTK Alapítvány - 9024 Győr, Bartók Béla út 7.), digitális változata letölthető innen.

A vízikönyvi dokumentumok, a malmok térképi jelölése és a malombirtokok telekjegyzőkönyveinek tanulmányozása után Pápateszér község általános iratait kezdtem tanulmányozni, eddig az 1943-as és az 1944-es évek iratait néztem át. Közvetlenül a vízimalmokra vonatkozó iratot nem találtam, ám a település életének második világháborús időszakából több érdekes dokumentum is előkerült, ezek digitális másolatai itt találhatóak.

Jó kutakodást!

Nagy Péter
a Pápateszéri malmok vízikönyvei szerzője
a Pápateszéri Települési Értéktár Bizottság elnöke
a Reflex Környezetvédő Egyesület programvezetője
a Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány titkára

Tovább...

Alapdokumentum a pápateszéri patakmalmok kutatásához

Az elmúlt évek levéltári kutatásai eredményeképpen összeállítottam egy alapdokumentumot, amely a 25 pápateszéri vízimalom nevét, telekjegyzőkönyvi, telekkönyvi adatait, földrajzi koordinátáit és egyéb adtait tartalmazza. A csatolt fájlban található szövegek és adatok szabadon felhasználhatók a forrás feltüntetésével.

Nagy Péter
Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány
9024 Győr, Bartók Béla út 7.

Tovább...

Reflex 30 - Reflexikon

Nagyszerűen sikerült a Reflex jubileumi, harminc éves születésnapi rendezvénye a győri Széchényi Egyetem Apáczai Karán. A Leflexikon kiállítás megnyitóján dr. Halbritter András, Horváth Ferenc, dr. Kalas György, Nagy Péter és Lajtmann Csaba - az egyesület vezetősége köszöntötték a megjelenteket és emlékeztek vissza a környezetvédő céllal Magyarországon elsőként bejegyzett egyyesület három élvtizedes történetére. Horváth Ferenc, az egyesület elnöke megemlékezett a tizenkét alapító tagról, köztük Bálint Csabáról és Gaál Józsefről, akik már nincsenek közöttün. Emlékeztetett arra, hogy az alapítás óta eltelt három évtizedben sok minden változott a világban, ma már mások a politikai, a gazdasági és a társadalmi viszonyok, ami nem változott az a Reflex. „Maradtunk ugyanazok, akik voltunk, erős szakmai hátérrel működő, megalkuvást nem ismerő, elhivatott civil szerveződés. Ez ad erőt és reményt, hogy tovább vigyük az alapítók által kitűzött célokat.”
A Reflex 30 évét bemutató LEFLEXIKON kiállítás megnyitása, a születésnapi torta elfogyasztása és a köszöntők elhangzása után az Apáczai Kar dr. Barsi Ernő nevét viselő dísztermében a Kajárpéci Vízirevű  adta elő a Reflex felkérésére készült darabját A DZSUNGEL KÖNNYE CÍMMEL.
A harminc éves Reflex Környezetvédő Egyesület születésnapi rendezvényét a Bástya vendéglő különtermében prököltparti és baráti beszélgetés zárta.

További képek itt

Tovább...

Pápateszéri vízimalmok - a malmok elnevezése

A vízikönyvi dokumentumokban használt malomnevek és a telekjegyzőkönyvek adatai között ellentmondás van két pápateszéri malom esetében. 2014-ben megjelent könyvemben - a vízikönyvi dokumentumok alapján - Alsó malomnak neveztem a Körtvél patakon másodikként épült Sábicz malmot; és Tóth János malom néven írtam le a Bánya-éren nyolcadikként épült Pápateszéri Községi (későbbi nevén Zacsovics) malmot. Miután a vízikönyvek levéltári dokumentumai után feldolgoztam a 25 pápateszéri vízimalom telekjegyzőkönyveit is, világossá vált, hogy a Tóth János malom elnevezés a Sábicz malommal, az Alsó malom név a Pápateszéri Községi malommal azonos.

Tovább...

|<<  |<  1  2  3  4  5  6  7  8  >|  >>|