ICOMOS: Citrom-díj a Dunakapu téri mélygarázsnak

 
 
 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága CITROM-DÍJAT adott a Győr, Dunakapu tér, közösségi- és rendezvénytér, valamint mélygarázs és föld alatti illemhely kialakítása részére a tér alatt fekvő Duna-bástya földtömegét tartó cölöpfalazat egy részének megsemmisítéséért.


A Dunakapu tér megújítása során a Város nem kellő gondossággal járt el, mert nem vette figyelembe a történeti térképek és az egykori városfal és bástya részbeni bontásáról rendelkezésre álló dokumentumokat, amikor e helyen - a tér nagyon is üdvözlendő megújítása során - előzetes kutatás és részletes feltárás nélkül döntött a mélygarázs és térszín alatti illemhely létesítéséről, s dolgoztatta ki annak terveit. A leletek napvilágra kerülése után a tér egy része alá három szintben került elhelyezésre a parkoló-kapacitás, ennek érdekében a leletek egy fontos része megsemmisítésre került – a szakmai és társadalmi szervek figyelemfelhívásai ellenére.

A történelmi belváros forgalomcsillapított területének peremén szokásos és általában jó, üdvözlendő megoldás parkolók (felszínen, parkoló-lemezen és -házban vagy mélygarázsban) létesítése, de ezen a helyen a város rendezési terveiben és az ezekhez készített örökségvédelmi hatástanulmányban nem szerepelt mélygarázs létesítése, sőt ezek a dokumentumok egyértelműen a tér megőrzését és az alatta fekvő egykori bástya lehetőség szerinti minél teljesebb bemutatását, részleges visszaépítését tartalmazzák.
A napvilágra került leletek alapján örökségvédelmi szempontból az egyetlen jó megoldás a mélygarázs megépítésnek elvetése, máshol történő megvalósítása lett volna.

A kutatásnak – nagyrészt - ezért szükséges függetlennek lenni egy konkrét beruházástól, és lehetőleg a rendezési tervek, parkolási rendszer fejlesztési terveinek kidolgozása előtt célszerű azokat elvégezni. A beruházások során ugyanis kényszerpályára kerül a régészeti feltárás és a megtartás, bemutatás lehetősége, vagy éppen ellehetetlenülése is, a beruházási keret felhasználásának kötelme rossz, vagy félmegoldásokat eredményez.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a győri bástyarendszerhez tartozó értékes és pótolhatatlan cölöpfalazat és a kapcsolódó leletek elbontásáért e beruházást Citrom-díjban részesíti.

A díj odaítélésével fel kívánja hívni az önkormányzatok figyelmét a régészeti és az épített örökség kutatásának beruházásoktól független végzésére, mert azok eredményeinek felhasználásával mind a rendezési, mind a konkrét építészeti-műszaki tervek megalapozottabbak, időtállóak és az európai elveknek megfelelőbbek lesznek, lehetnek.


Kapcsolódó link: http://epiteszforum.hu/atadtak-a-2014-evi-icomos-dijakat-es-a-citrom-dijakat<< Vissza