A Staub malom levéltári forrásdokumentumai

158-as számú okiratcsomag
Staub malom
Veszprém vármegye vízikönyve
a vízikönyv száma XI/24.(1)Összefoglalás
A folyásirány szerint a Bánya-érre épült első malom. Alsó szomszédja az Elpusztult malom.
Amint alább olvashatjuk, Veszprém vármegye alispánja 1893. márciusában kelt határozatában
kimondja, hogy a gróf Eszterházy Móricz által bejelentett, a Bakonyéren, Pápateszér
község határában lévő Staub malom és a vízhasználati jog tulajdonosa Horváth Román
és Márton Ignácz. A vízikönyv dokumentumai szerint ez tehát az első, a molnárok(ok)
tulajdonába került malom Pápateszéren.
Bár a XI/24 számú vízikönyvi dosszié kevés iratot tartalmaz, alsó szomszédjának, a Hofstädter
malomnak (XI/23) jóval gazdagabb vízikönyvi dokumentációjából sok mindent
megtudunk a Staub malomról. Például azt, hogy Istók malomnak is nevezték. A szomszédos
Hofstädter malom műszaki leírásában és első engedélyének helyszínrajzán a Staub
malom "Istók" néven, a malomépület 981-es hrsz. a malomtó 982-es hrsz. szám alatt szerepel.
A malomépület és a malomtó helye a Török János mérnök által, hiteles telekkönyvi térkép
után 1909-ben készített helyszínrajz alapján ma is pontosan beazonosítható. A Hofstädter
malom második engedélyének helyszínrajza név nélkül, 4496 és 4499 helyrajzi
szám alatt jelöli a Staub malom helyét. A Hofstädter malom első műszaki leírásából tudjuk,
hogy a Staub malomnak 1902-ben Kósa László és Kósa József volt a tulajdonosa. A második
katonai felmérés térképe "Hofstetter M." néven jelöli(2).
A vizikönyvet tartalmazó kék dossziét piros vonallal átlósan áthúzták, de - a többi malommal
ellentétben - nem erre, hanem az eredeti vízikönyv első oldalára írták rá: VISSZAVONVA
7719/21/1967 szám alatt [B1-1].
(1) Székesfehérvári KMH Vízikönyvek, 158 (doboz), 158-as számú okiratcsomag, kézzel ráírva:
Bakonyér (Bánya-ér), Gerence, Cuha
(2) http://mapire.staatsarchiv.at/hu/map/mkf_hun/?zoom=15&lat=47.37134&lon=17.75862

Nagy Péter: A pápateszéri malmok vízikönyvei (Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány - Győr, 2014) - részletA cikkhez csatolt dokumentumok:
158-6.pdf
158-5.pdf
158-4.pdf
158-3.pdf
158-2.pdf
158-1.pdf
terkep-b1.jpg

<< Vissza