A Rákóczi malom levéltári forrásdokumentumai

105-ös számú okiratcsomag
Rákóczi malom
Veszprém vármegye vízikönyve
a vízikönyv száma XI/5.(1)Összefoglalás
A vízikönyv különböző dokumentumaiban hol "Rákóczy", hol "Rákóczi", hol "szücsi", hol
"Szücs községi" néven okiratokba foglalt malmot az 1886-ban kiállított községi
bizonyítvány Rákvízi néven, a 23 pápateszéri malom tulajdonjogát igazoló dokumentum
első sorában említi. A malmot a 174-es pápateszéri telekjegyzőkönyvben 731-es helyrajzi
szám alatt vették fel. A második katonai felmérés térképe "Gemeinde M." néven jelöli(2)
ami Szücs község német nyelvű lakosságára utal. A Szücs község közönsége számára
1905-ben kiállított engedélyokirathoz tartozó műszaki leírásban "szücsi malom", illetve
"Szücs községi malom" elnevezéssel találkozunk. Egy 1908 júliusában készült malomfelülvizsgálat
helyszíni jegyzőkönyve ismét "Rákvizi" néven említi, e jegyzőkönyv vizikönyvi
elhelyezéséről két hónappal később rendelkező alispáni irat "Rákóczi" malomnak
nevezi. A sokféle elnevezésből adódó nehézség ellenére, a malmot végül az 1886-os
községi bizonyítványban fellelhető 731-es helyrajzi szám, illetve az alsó és felső szomszédos
malmok adatainak segítségével sikerült azonosítani. Ezek szerint a Rákóczi malom a
forrástól számítva ötödikként épült a Szakács-ér jobb partján. Felső szomszédja a Felső
Márton malom, az alsó a Csóthi malom. Felülcsapott vízikerekének átmérője az 1905-os
engedélyokirat szerint 3,56 méter, szélessége 0,70 méter. A malom üzeméhez engedélyezett
vízmennyiség másodpercenként 100 liter.
Az Izsa malomhoz hasonlóan a Rákóczi malom vízikönyvi dossziéja sem tartalmazza az
1886-ban kiállított községi bizonyítványt sem eredeti, sem korabeli másolat formájában.
A vízikönyv dossziét két piros vonallal áthúzták és ráírták: VISSZAVONVA 7719/2/1967
szám alatt [S5-1].
(1) Székesfehérvári KMH Vízikönyvek, 157 (doboz), 105-ös számú okiratcsomag, kézzel ráírva:
Bakonyér (Bánya-ér), Gerence, Cuha
(2) http://mapire.staatsarchiv.at/hu/map/mkf_hun/?zoom=15&lat=47.36878&lon=17.69017

Nagy Péter: A pápateszéri malmok vízikönyvei (Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány - Győr, 2014) - részletA cikkhez csatolt dokumentumok:
105-1.pdf
105-2.pdf
105-3.pdf
105-4.pdf
105-5.pdf
105-6.pdf
105-7.pdf
105-8.pdf
105-9.pdf
105-10.pdf
105-11.pdf
105-12.pdf
terkep-s5.jpg

<< Vissza