Az alapítványról

A Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítványt Bálint Csaba kezdeményezésére a Reflex Környezetvédő Egyesület tette 1992. májusában. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.A. 50.303/1992/4. számon, 1992. júniusában vette nyilvántartásba az alapítványt.
Az eredeti  bírósági végzés másolatát, az alapító
 Reflex Környezetvédő Egyesület 2019. május 14-iki közgyűlésén  9/2019. sz. határozattal módosított alapító okiratot, a Győri Törvényszék 2019. május 14. hatályú végzését és az alapítvány logóját lásd a mellékletben.
Az alapító 2021 május 31-én módosította az alapítvány székhelyét, a Győri Törvényszék Pk.5.303/1992/66. szám alatti végzésével tudomásul vette a székhely változást. 


Az alapítvány székhelye 2021.08.11-től:
8556 Pápateszér, Farkashegy 16.
Az alapítvány rövidített elnevezése:
MOTK alapítvány
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2021. május 31.

 

A kuratórium tagjai:
- Szűcs Gábor (9095 Táp, Győri u. 54.), a kuratórium elnöke
- Lajtmann József (Győr, Eörsi P. u. 21) kuratóriumi tag
- Dr. Veöreös András (9400 Sopron, Arany J. u. 5.) kuratóriumi tag

 

 Az alapítvány céljai:

A magyarországi természeti és kulturális örökség megőrzése érdekében:
- a fennmaradásukban veszélyeztetett természeti folyamatok, ökológiai rendszerek, élőlények és
természeti objektumok fenntartása, megmentése, aktív tevékenység védelmük érdekében
- a tájjal, természettel együtt élő ember által létrehozott kulturális hagyományok, építészeti és
tárgyi emlékek fenntartása
Az eltűrhető fejlődés és a globális gondolkodás - helyi cselekvés elveinek szem előtt tartásával:
- az ökológiai szempontokat a lehető legnagyobb mértékben érvényre juttató ökológiai gazdaságot
működtető, a kulturális hagyományokat ápoló térségek megőrzése, fejlesztése.
A fenti értékek megőrzésén kívül fontos még:
- új és meglévő értékek feltárása, felkutatása.
- a természeti és kulturális értékek gyarapítása.
- az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében végzett munka széleskörű népszerűsítése,
bemutatása, a különböző médiák bevonásával.
- a nemzeti önismeret célirányos fejlesztése.
- közös munkaprogramok kialakítása és véghezvitele hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel.
- az Európához való kapcsolódási lehetőségek feltárása a végzett munka során.
- nemzetközi és hazai kapcsolatok kiépítése az erkölcsi, szakmai és pénzügyi támogatás elnyerése
érdekében.
- intézkedések kezdeményezése hivatalos szervezetek felé a magyarországi biotópok
fenntartásának érdekében.A cikkhez csatolt dokumentumok:
bejegyzesvegz.jpg
mtkkep.jpg
motk_új_érvényes_egységesített_alapító_okirat_2019.05.14.pdf
motk_alapítvány_-_2019_05_14.pdf
mo_természeti_és_kult_Örökségéért_a.pdf

<< Vissza