Pápateszéri vízimalmok - a malmok elnevezése

A vízikönyvi dokumentumokban használt malomnevek és a telekjegyzőkönyvek adatai között ellentmondás van két pápateszéri malom esetében. 2014-ben megjelent könyvemben - a vízikönyvi dokumentumok alapján - Alsó malomnak neveztem a Körtvél patakon másodikként épült Sábicz malmot; és Tóth János malom néven írtam le a Bánya-éren nyolcadikként épült Pápateszéri Községi (későbbi nevén Zacsovics) malmot. Miután a vízikönyvek levéltári dokumentumai után feldolgoztam a 25 pápateszéri vízimalom telekjegyzőkönyveit is, világossá vált, hogy a Tóth János malom elnevezés a Sábicz malommal, az Alsó malom név a Pápateszéri Községi malommal azonos.Könyvem 125. oldalán jeleztem: „Azt, hogy a községi bizonyítványban és a vízikönyvben „alsó” néven szereplő malom valóban azonos-e a Sábicz malommal, az 1886-os és a a mai helyrajzi számok összevetése után lehet biztosan állítani.” Azt is írtam, hogy „Nem segítette a beazonosítást a második katonai felmérés térképén „Tóth János M” néven jelölt malom, valamint Wöller István tanulmányának adata sem, miszerint az 1880-as évek végén Tóth János molnár bérelte a malmot és csak a 20. század elején került Sábicz Vencel birtokába. A községi bizonyítványban „Tóth János” néven jelölt malomról ugyanis kiderült, hogy az valójában a pápateszéri községi (későbbi nevén) Zacsovics malom”.
Veszprém vármegye XI/18. számú vízikönyvében, a 124. számú okiratcsomagban
gróf Esterházy Mór pápa teszéri Tóth János féle malma cím alatt találhatók a Bánya-éren, a forrás után nyolcadikként épült malom dokumentumai. A vízikönyvi iratok alapján ez a malom azonos a pápateszéri 179 számú telekjegyzőkönyvben 768 helyszínelési szám alatt felvett malomingatlannal.
A 179 számú telekjegyzőkönyvben 768 helyszínelési szám alatt felvett malomingatlan (malom kerttel Kútszerben) tértulajdonosa 1871-ben gróf Esterházy Pál, a tér haszonélvezői és a malomépület tulajdonosai: Tóth János földmívelő, nős Kálóczi Erzsébbetel, Tóth Jósef földmívelő, nős Bognár Katalinnal, Kádi János földmívelő, nős Bucs Zsuzsannával Csóton, Kis Ferencz földmívelő, Nős Bucs Juliával Ságon. A Tóth család és Kádi János tulajdona 1884-ben részben, 1900-ban egészben Sábicz Vencel és felesége, Knolmaier Mária tulajdonába került. Sábiczéktól Bögi István vettei meg a malmot 1913-ban.
A XI/18. számú víziköny dokumentumaiban egészen az vízjogi engedély 1967-es visszavonásáig, szerepel a
Tóth János féle malom elnevezés. Tóth János – amint a fenti telekkönyvi iratokból világosan látszik – a Körtvél-patakon másodikként épült, később Sábicz malomként ismert épület tulajdonosa volt 1871-ben. Ezért szerepel a második katonai felmérés térképén „Tóth János M” néven és ezért helyes Wöller István tanulmányának adata, miszerint az 1880-as évek végén Tóth János molnár bérelte a malmot és csak a 20. század elején került Sábicz Vendel birtokába.
Tóth János és családja sohasem volt tulajdonosa a 171-es telekjegyzőkönyv + 2. sorában 753 helyszínelési számmal fölvett malomépületnek, az a telekjegyzőkönyv 1867-es bejegyzése szerint Pápateszér községé volt, 1903-ban került előbb Mayer György, majd 1904-ben Zacsovics József és neje Dolgos Rozália tulajdonába.
A Bánya-éren a Szigeti (Kuti) és a Bolla (Kurics) malmok között épült
Pápateszéri Községi (későbbi nevén Zacsovics) malom tehát tévesen szerepel a vízikönyvi dokumentumokban Tóth János féle malom néven. Tóth János malma – későbbi nevén a Sábicz malom – a Körtvél-patakon a forrás után másodikként épült a Birkás (Bögi) és a Csigi (Dobos) malom között.

Az 1886-ban kiállított községi bizonyítványban 171 + 2 sor 753 hrsz alatt, Alsó malom névvel jelölt malom tehát a Bánya-éren épült, a Pápateszéri Községi (későbbi nevén Zacsovics) malommal azonos. A 179 + 1 sor 768 hrsz alatt, Tóth János malom névvel jelölt malom a Körtvél-patakon épült, a Sábicz malommal azonos. A XI/18 számú vízikönyv (124-es számú okirat) dokumentumai között található községi bizonyítvány Tóth János malom (179 + 1 sor 768) jelöléssel valójában a XI/27 számú vízikönyvhöz (115-ös számú okiratcsomag) tartozik és fordítva: a XI/27 számú vízikönyv (115-ös számú okiratcsomag) dokumentumai között található községi bizonyítvány Alsó malom (171 + 2 sor 753) jelöléssel a XI/18 számú vízikönyv tartozéka.

Abda, 2017 december 10-én Nagy PéterA cikkhez csatolt dokumentumok:
pápateszéri_vízimalmok_-_a_malmok_elnevezése.pdf

<< Vissza