Malomtulajdonosok a telekjegyzőkönyv felvételének idején (haszonélvezői a térnek és tulajdonosai az épületnek)

A telekjegyzőkönyvek felvételének idején, az 1860-as években a terület, korabeli kifejezéssel a térbirtok tulajdonosa gróf Esterházy Miklós volt Pápateszéren. A 25 malomból ekkor három községi tulajdonban volt – az Alsó malom Pápateszér községé, a Rákóczi malom Szűcs községé, a Fenyőfő községi malom Fenyőfő községé – a Szerecsenyi malom maradt a gróf tulajdonában, a többi pápateszéri malomépület tulajdonosa a molnár, illetve annak népes családja volt. Csupán 7 malomnak volt egyedüli tulajdonosa a molnár és felesége – ilyen volt a Csóri malom, a Steckl malom, a Hebling1 malom, a Staub malom, az Izsa malom, a Felső Márton malom és a Csóthi malom –, 14 esetben kettőnél több, akár tíz - tizennégy tulajdonosa is volt egy-egy malomnak.

Néhány molnárcsalád több pápateszéri malomnak is résztulajdonosa volt. A Csigi családnak például nemcsak a róluk elnevezett Csigi malomban volt résztulajdona, de a Sághi, a Kuti, a Bolla, a Szigeti, a Steckl, az Égett és az alsó Márton malomban is – vélhetően a lányok kiházasítása, illetve a fiúk nősülése révén. A Horváth család nemcsak a később róluk elnevezett Horváth (Andrássy) malomnak volt résztulajdonosa, de érdekeltek volt a Kis, a Fancsalii, a Sághi, a Kuti, a Szigeti és az Égett malomban is. A Kuti család a Kuti malom mellett résztulajdonos volt a Sághi és a Szigeti malomban is. A Sági család a Sághi malom mellett résztulajdondosa volt a a Kis és a Lukács malomnak is, hasonlóképpen a Bucs család, akik a Sághi malom mellett – amit később megvásároltak – érdekeltek voltak még a Csigi és a Tóth János malomban is. A Bolla család a róluk elnevezett Bolla malom mellett résztulajdonos volt még a Szigeti és az Égett malomban is. A Szabó család a Szabó malom mellett tulajdonrésszel rendelkezett a Kis malomban is. A Németh család a Staub malom mellett a Lukács malom résztulajdonosa is volt.

A telekjegyzőkönyvek a tulajdonosok között az alábbi molnárokat nevezik meg:

Lukács Peter molnár

Eigner Jósef molnár

Kúti István molnár

Stekl Józef molnár

Steckl Péter molnár

Hebling János molnár

Németh István molnár

Izsa Antal molnár 

 

13. Csigi malom

Kanz István nős Keszler Annával

Csigi Dávid katona nős Furtner Katalinnal

Bucs Péter nős Nikodem Máriával

Csigi Rozalia született Enz özvegy

 

14. Szerecsenyi malom

gróf Esterházy Miklós 1856-ig, gróf Esterházy Pál 1871-től.

 

163. Kis malom

Horváth György földmivelő nős Kálóczi Erzsébettel

Sági Zsuzsanna születetett Harcsa özvegy

Knollmeier János földmivelő nős Frank Annával; - továbbá:
az 1859-ben elhalt: Takács Scolastica szület: Molnár hagyatáka

Koch György földmivelő nős Tóth Erzsébettel.

Molnár Józef földmivelő nős Horváth Juliával

Szabó János kisházas nős Mészáros Katalinnal.

 

168. Lukács malom

Németh Jánosnő született Lukács Katalin.

Lukács Gergel földmívelő nős Eperjesi Annával.

Lukács Zsigmond földmivelő nős Sági Karolinával.

Lukács Peter molnár nős Knitl Annával

Lukács Pál nőtlen kiskorú

 

169. Fancsali malom

Mészáros György nős Pongrácz Sófiával.

Mészáros Ferencz nős Horváth Veronikával.

 

170. Sághi malom

Polgár György hagyatéka

Prevics Ferdinand kisházas özvegy.

Kálóczi Katalin született Sági, özvegy

Csigi Erzsébet született Sági özvegy

Sági Katalin, született Sági férjezett Sági Ferenczné

Sági Péter katona nőtlen

az 1856-ik évben elhalt Horváth György hagyatéka

az 1856-ik évben elhalt Söptei Erzsébet született Sági hagyatéka

Csigi Józef nős Kuthi Katalinnal

 

171. Alsó malom

Pápa Teszéri Község

 

172. Szabó malom

Szabó Ferencz földmivelő özvegy

Szabó János kisházas nős Bella Sophiával

Knolmeier István földmivelő nős Hülber Teréziával Sz. Iványban

 

173. Csóri malom

Eigner Jósef molnár özvegy Szűcsön.

 

174. Rákóczi malom

Szücs község

 

 175. Kuti malom

Kúti István molnár nős (???) Annával

Gábriel József földmívelő nős Gruber Máriával

Csigi József földmíves nős Kúti Katalinnal

Kuti Pál kisházas nős Kovács Teréziával

Horváth Melchior földmivelő nős Kúti Susannával

Kristyán Erzsébet szület. Ács özvegy

 

176. Bolla malom

Takács János földmivelő nős Mészáros Erzsébettel

Takács (öreg) György földmívelő nős Kondor Katalinnal

Bolla Erzsébet szület.: Fekete özvegy.

Bolla István földmivelő özvegy

Bolla Antal lakó nős Csigi Justiniával

 

177. Szigeti malom

Horváth Melcior földmivelő nős Kúti Suzsannával

Csigi Ferencz földmívelő nős Horváth Annával

Horváth Josef ifjú, földmivelő nős Horváth Rozáliával

Horváth Ferencz ifjú földmivelő nős Horváth Ágnessel

Takács Mihál lakó nős Horváth Annával

Bolla Imre földmivelő nős Horváth Erzsébettel

 

178. Steckl malom

Stekl Józef molnár nős Csigi Annával

 

179. Tóth János malom

Tóth János földmivelő nős Kálóczi Erzsébettel.

Tóth Jósef fölmivelő nős Bognár Katalinnal

Kádi János földmivelő nős Bucs Zsuzsannával Csóton

Kis Ferencz földmivelő nős Bucs Juliával Ságon

 

249. Égett malom

Horváth (ifjú) Józef földmivelő nős Horváth Rozáliával

Bolla Ime földmívlő földmívelő nős Horváth Erzsébettel

Steckl Péter molnár nős Horváth Erzsébettel

Mészáros Ferencz földmivelő nős Horváth Veronikával.

Takács Mihál lakó nős Horváth Annával

Horvath Ferencz (ifjú) földmivelő nős Horváth Ágnessel

Csigi Ferencz földmivelő nős Horváth Annával

 

250. Andrássy malom

Andrasi Ferencz földmivelő nős Mészáros Teréziával

 Horváth Pál földmívelő nős Andrási Erzsébettel

Andrási Rozália szület. Verebics, özvegyült Andrasi Györgynő

 

251. Fenyőfő községi malom

Fenyőfői község

 

252. Hofstetter malom

Huber Józef földmivelő özvegy.

Hofstetter Mihál földmivelő nős Wilfinger Katalinnal

Húber Antal földmivelő nős Stein Erzsébettel

Nik Józefnő született Wolkersdorfer Katalin Fenyőfőn

Klesitz Józef földmivelő nős Rauch Katalinnal Szücsön

 

253. Elpusztult (Hebling) malom

Hebling János molnár és neje

Hebling Katalin született Palkovics

 

254. Staub malom

Németh István molnár és neje

Németh Éva szület. Fersch (?)

 

255. Izsa malom

 Felber Mátyásnő született Taufer Mária néhai Izsa János özvegye
továbbá ennek fia
Izsa Antal molnár nős Szél Katalinnal Szücsön

 

256. Alsó Márton malom

Scheibelhofer Ferencz özvegye született Westerkam Mária Anna Szücsön

Mészáros Pál földmívelő nős Csigi Erzsébettel

 

257. Felső Márton malom

Felber Mátyás molnár nős Taufer Máriával Szűcsön

 

483. Csóthi malom

Eigner Jósef molnár Szűcsön

 

 

Nagy Péter

Abda – Pápateszér, 2016 szeptember

1 A Hebling malom épületének utolsó tulajdonosa Mór Jakab, 1873 után a telekkönyvi iratokban már nem találunk bejegyzést a malom épület tulajdonosára vonatkozóan, csupán a terület (térbirtok) öröklődik az Esterházy családban. Az 1900-as évek elején készült helyszíni rajzok már „Elpusztult malom” néven jelölik a 253. számú pápateszéri telekjegyzőkönyvben 1. sorszám alatt 979 hsz jelű malombirtokot.<< Vissza